ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
Dr Suresh Babu

Director

Vijayanagara Sri krishnadevaraya University
Jnana Sagara Campus,Vinayaka Nagar
Cantonment,Bellary 583105

 :director.cdcvskub@gmail.com

 : 08392 – 242093