ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೂಕ್ಷö್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತç ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ೨೦೧೯-೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಾಲ್ಕು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ಮಾದರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷö್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತç ವಿಭಾಗವು ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ ಆಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಾಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು, ಸೂಕ್ಷö್ಮ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳು
ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿವರಗಳು
ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್


ಡಾ.ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಸಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಜ್ಞಾನ ಸಗರ ಆವರಣ
ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಳ್ಳಾರಿ- 583105

: