ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಂಬಿಎ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 1993 ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು 1994 ರಿಂದ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 1995 ರಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ‘ವಿಜಯನಗರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ (ವಿಮ್ಸ್) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತು. 2010 ರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಂಬಿಎ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಷಯವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತರ-ಅಲಿಯಾ, ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. . ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಗಮನವು ಬಹು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮರುಹಂಚಿಕೆ.

ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳು
ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿವರಗಳು
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹೆಸರು
ಪದನಾಮ
ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ

ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಪಿ.ದಿನೇಶ್


ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆ.ಸಿಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ

ಡಾ.ಅರ್ಚನಾ ಎಚ್.ಎನ್ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ

ಶ್ರೀ ರವಿನಾರಾಯಣ ಕೆ.ಎಸ್


ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ

ಡಾ ನಿರ್ಮಲಾ ಜೆ


ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ

ಡಾ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್. ಜಿ


ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ


ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್


ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ


ಜಿ . ಪ . ದಿನೇಶ್
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆವರಣ
ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಳ್ಳಾರಿ- 583105

:mba@vskub.ac.in